top of page

Anahata Yoga som ein livsstil
- om å finne den indre roen,
lære deg sjølv bedre å kjenne,
og skape ein balanse og aukt livskvalitet

Det er mange måtar å praktisere yoga på, og mange navn å forholde seg til. Noko som kan vere forvirrende i starten. Men gir du deg sjølv mulegheita til å prøve ut ulike metoder, og ulike lærere so vil du etterkvart finne din eigen stil, og tilpasse yogaen deg. Slik det er meint å vere, yoga som ein livsstil.

Det handla om so mykje meir enn det som skjer på matta, det handla om korleis du vel å leve livet ditt.

Yoga er ei indre reise, og den er unik for kvar av oss. 

Yoga with Props

Anahata Yoga 

Anahata Yoga er ein roleg, meditativ yogaflyt som passar for alle. Bygd på gamle tradisjonar, som handlar om å leda med hjarta i alt du gjer.

(Anahata er sanskrit for hjertechakraet)

Ved å snu fokuset innover i deg sjølv blir du meir bevisst eigen kropp, vanar og tankemønstre.

Yoga inviterar deg til å møte deg sjølv akkurat der du er, til einkvar tid. Utan å dømme, men heller lede med nysgjerrighet slik at du kan gi slipp på det som ikkje lenger fungerar, og invitere inn det nye.

Å vise godheit i dine tankar, ord og handlingar. 

Å løyse opp blokkeringar for å opne flyten i heile kroppen. Oppnå bedre sirkulasjon, pust, energi og vitalitet, fleksibilitet og kreativitet. 

Å gi kroppen rom og tid til å hele.

 

Å forstå at dens potensial er so mykje større enn du trur. Ved å ta ansvar for deg sjølv, kan du lære å takle utfordringar bedre, både på det fysiske og psykiske plan.

Å finne tilbake til din rytme, å gå i takt med deg sjølv. Du er heilt unik, og du er meint å leve livet ditt slik som du ynskjer.

 

Yoga bringe saman kropp, sjel & sinn, for ein harmoni i livet.

IMG_7279.jpg
IMG_7442-kopi.jpg

Anahata Yoga er ein roleg, meditativ flyt av bevegelsar.

For å tone, mjuke opp og finne roen i ditt tempo. 

Ved å gå saktare får du med deg det som

skjer på innsida, og du blir meir bevisst deg sjølv og kroppen din,

- slik du fungerer best, og kva du treng. 

Når du har eit godt fundament i yogaøvelsane, kan du variere meir med tempo og styrke, etter dagsbehovet.  

Ingen timar er like,

akkurat som ingen dag er lik. 

Første steget er å møte opp.

Yoga with Props

The 5 Element Form 

Ein sekvens av ståande, flytande bevegelsar som bringe oss i kontakt med dei 5 elementa:

- Jord som gir oss styrke, stabilitet, støtte og balanse

- Vatn som gir oss bevegelse, flyt, mulegheita til å endre retning og flyte rundt hindringar

- Ild som transformerar og skapar nytt

- Luft som gir oss energi og vitalitet

- Eter - ein høgare bevisstheit og forbindelsen mellom alt 

IMG_7524.jpg
IMG_7428.jpg

Det er kun du som veit korleis det er å vere deg

Korleis det føles å vere i din kropp

Kva du treng, til einkvar tid

La yoga hjelpe deg å finne tilbake

til tilliten til deg sjølv

Tilliten til kroppen din

 

Tillit til at du veit sjølv kva som

fungerar best for deg

og kva hjelp du treng på din veg

Foto: Per Finne
bottom of page