top of page
Denne tjenesten er ikke tilgjengelig. Ta kontakt for mer informasjon.

Anahata Kakao Seremoni på Hareid

  • Fra 450 norske kroner
  • Strandgata 83, Hareid

Tjenestebeskrivelse

Hjarteleg velkommen til indre reise med kakao, lyd og bevegelse. Denne helga er det satt opp to event, som bygger opp om kvarandre, men du kan velge om du vil delta på begge eller berre det eine. Seremomien vil starte med ein kakao meditasjon, der me vil la den seremonielle kakaoen guide oss innover, for å lettare finne roen og lande i kroppen. Seremoniell kakao har grunna dens høge innhald av theobromin evnen til å jorde oss, og gi ein god følelse og tilstedeværelse i heile kroppen. Det seies at kakao er ein god hjerteopnar. Lydbad med bruk av stemme, tromme og syngeboller, for å lytte med kroppen, observere kor du resonnerer med dei ulike lydane og frekvensene. Lyd kan bidra til både ro, og forløysing av blokkeringar i kropp. Anahata Yoga er ein roleg flyt av bevegelsar som passar for alle. Her er det mykje fokus på pust og tilsteværelse. Å møte deg sjølv akkurat der du er, akkurat her og no. LAURDAG 15-18: Med fokus på å løyse opp i kropp og sinn gjennom mjuke yogabevegelsar, pust og meditasjon. SØNDAG 12-15: Her går me djupare innover med å aktivere stemma, og la bevegelsene komme meir fritt. Med ei lengre og djupare lydreise.


Kommende økter


Avbestillingsregler

Gruppetimer Yoga: avbestilling seinest 2 timer før timen startar. Vennligst ver tidleg ute slik at nokon andre kan få ta plassen din. Du vil få klipp/dropin tilbakeført, men ver oppmerksom på at alle kort har ein gyldighet som du sjølv kan halde oversikt over på din profil. For 1-1 behandlinger: Vennligst kontakt oss minst 24 timer før avtalt tid for å avbestille eller endre tiden. Timer som blir avbestilt seinere enn det blir pålagt 50% gebyr. For kurs og arrangement er det bindande påmelding, men dersom du blir forhindra frå å delta kan du sjølv gi plassen vidare. Dersom me avlyser, får du heile summen refundert.


Kontaktinformasjon

+4790021654

yogahusetsogndal@gmail.com

Fossetunet 4, 6856 Sogndal, Norway

bottom of page