top of page
Denne tjenesten er ikke tilgjengelig. Ta kontakt for mer informasjon.

Kvinnesirkel med lydbad

  • 250 norske kroner
  • Fossetunet|Fossetunet

Tjenestebeskrivelse

Me samlast i ein sirkel, der me kan dele av alt og ingenting. Skape ein plass for oss kvinner å berre vere, saman. Med rom for å snakke om og dele det som føles riktig der og då. Dele og lytte, i eit rom der me løftar kvarandre. Saman står me mykje sterkare, og ved å uttrykke det som trengs kan me lettare gi slepp på det som held oss att. Dette er eit rom utan skam og fordommar, det er eit rom med kjærleik og aksept for det som er. Å vere med alle aspekt av seg sjølv. Etter delerunden blir det lydbad, med stemme, tromme og syngebollar. Hjarteleg velkommen!


Kommende økter


Avbestillingsregler

Gruppetimer Yoga: avbestilling seinest 2 timer før timen startar. Vennligst ver tidleg ute slik at nokon andre kan få ta plassen din. Du vil få klipp/dropin tilbakeført, men ver oppmerksom på at alle kort har ein gyldighet som du sjølv kan halde oversikt over på din profil. For 1-1 behandlinger: Vennligst kontakt oss minst 24 timer før avtalt tid for å avbestille eller endre tiden. Timer som blir avbestilt seinere enn det blir pålagt 50% gebyr. For kurs og arrangement er det bindande påmelding, men dersom du blir forhindra frå å delta kan du sjølv gi plassen vidare. Dersom me avlyser, får du heile summen refundert.


Kontaktinformasjon

  • +4790021654

    yogahusetsogndal@gmail.com

  • Fossetunet 4, 6856 Sogndal, Norway

    +4790021654

    yogahusetsogndal@gmail.com


bottom of page